Information / FAQ

alanuoli

Frågor och svar

Välj frågan genom att klicka:

Förmåner med Waltti-resekort

Waltti-resekort fungerar som stamkundskort i Kliento-tjänsten!

Waltti-resekortet kan användas nu som stamkundskort i alla företag medverkande i Kliento-tjänsten. Att visa resekortet vid inköp räcker för att få rabatter och församla poäng men användarna kan även registrera sitt resekort på Kliento-tjänsten så att de kan följa insamling av sina priser och ge respons om tjänsten.

Då kunden använder sitt resekort som stamkundskort för första gången får han/hon med sig en kort kod med vilken han/hon kan registrera sitt resekort på Klientos webbsidor. E-postadressen är den enda obligatoriska informationen som samlas av kunden.

Se alla medverkande företag

Media

Logo filer

Fotografier

Filens fotografier är endast för pressbruk. Bilderna får inte användas i kommersiella sammanhang. Bildrättigheterna ägs av TVV lippu-ja maksujärjestelmä Oy, om annat inte angets i samband med fotografierna. I samband med använding av fotografierna bör waltti.fi nämnas.