Vad är Waltti?

alanuoli
mikaonwaltti

Bakgrund

Waltti är ett rikstäckande resekort för kollektivtrafiken och täcker flera stadsområden för närvarande.

För resenärerna innebär Waltti-resekortet att resandet underlättas i och med att biljetterna är av samma typ i olika städer och det egna resekortet kan användas också på andra orter än i hemkommunen. Fördelen med Waltti är, utöver den ökade samanvändningen, att det finns ett mångsidigt nät av laddningsställen. Waltti-kortet kan laddas vid serviceställen, på webben, i trafikmedlen och vid flera försäljningsställen runt om i landet.

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy är kommunernas bolag för upphandling och IT-tjänster och är den instans som utvecklar Waltti-systemet. Dess verksamhet täcker över 20 stadsregioner.

waltti_kortit

Waltti-resekortet

Resenären kan välja ett personligt resekort eller ett innehavarkort utgående från det egna användningsändamålet. Det personliga resekortet kan bara användas av den som äger kortet. Vem som helst kan skaffa ett innehavarkort och det lämpar sig för samanvändning till exempel inom familjer eller företag. Alla som hör till samma kundgrupp kan använda kortet.Alla biljettprodukter kan nödvändigtvis inte laddas till innehavarkort. Kolla eventuella begränsningar på respektive områdes webbsidor.

I det personliga kortet lagras ägarens personuppgifter i samband med att kortet köps. Detta gör det möjligt att överföra tid eller värde till ett nytt kort om resekortet tappas bort. I innehavarkortet kan också företagets FO-nummer lagras.

För Waltti-resekortet uppbärs en kortavgift. Avgiftens storlek bestäms av kollektivtrafikmyndigheten inom respektive område.

Waltti-biljett

Waltti-biljett(engångskort) är ett behändigt alternativ om man reser sällan eller flera gånger under en eller flera dagar. Till exempel för turister.

Engångsbiljett

En engångsbiljett köps kontant direkt i transportmedlet. I biljetten framgår tiden och zonerna som biljetten gäller för.

Biljetter/biljettprodukter

Waltti-kortet kan laddas med biljetter för olika perioder och värden. Periodbiljetten gäller i 30, 90 eller 180 dygn eller ett kalenderår. Perioden börjar gälla från första användningen. Vid användning av värdebiljett minskas värdet med priset för resan. Och med värdebiljetten kan man också betala resan för en annan passagerare som hör till samma eller lägre kundgrupp.

Waltti-resekortet kan samtidigt vara både periodbiljett och värdebiljett.

Waltti-resekortet skaffas och laddas första gången vid ett serviceställe eller på webben.