Mitä uusi maksupalveludirektiivi tarkoittaa?

Uusi maksupalveludirektiivi PSD2 (Payment Services Directive 2) on Euroopan parlamentin hyväksymän maksupalveludirektiivin toinen vaihe, jonka tarkoituksena on lisätä kilpailua maksuliikepalveluissa ja toisaalta parantaa kuluttajansuojaa ja maksupalvelujen turvallisuutta.

Maksupalveludirektiivin myötä kuluttajien on mahdollista muun muassa käyttää muidenkin kuin oman pankkinsa sovelluksia tilien hallinnoimiseen ja maksujen suorittamiseen ja tehdä tämä mahdollisimman turvallisesti.

Direktiivin käyttöönotolla halutaan myös tiukentaa tietoturvaa ja estää mahdolliset väärinkäytökset, kuten sähköisten identiteettivarkauksien avulla toteutettavat maksupetokset. Lainsäädäntö peräänkuuluttaa aina asiakkaan vahvaa tunnistamista ja maksutapahtuman vahvistamista. Tavoitteena on luoda asiakkaille yhtenäinen käytäntö niin oman pankin palveluihin kuin kolmansien osapuolien sovelluksiin.

Verkko-ostoksissa turvallisuuden parantaminen tarkoittaa sitä, että vahva tunnistautuminen tulee lähes jokaiseen verkon yli tehtävään maksutapahtumaan. Vahvalla tunnistautumisella tarkoitetaan, että käyttäjä tunnistetaan kahden tai useamman todentamistekijän avulla. Siinä siis varmistetaan, että maksuväline kuuluu henkilölle, joka sitä on käyttämässä maksamiseen.