Skip to content

Palvelut liikennöitsijöille ja palveluntarjoajille

Waltti- kaupunkien joukkoliikennepalvelut järjestetään valtaosin hankkimalla ne palveluntuottajilta  palvelusopimusasetuksen ja hankintalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Joukkoliikenteen kilpailuttamisen päätavoitteena on hyvän joukkoliikennepalvelun tarjoaminen kohtuullisin kustannuksin.

Tavoitteena on myös mahdollistaa liikennepalveluiden tasapuolinen kilpailuttaminen ja helpottaa liikennöitsijöiden alalle tuloa sekä osallistumista tarjouskilpailuihin.

Uskomme, että yhtenäinen joukkoliikennekokonaisuus luo edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ja sen jatkuvalle kehittämiselle. Joukkoliikenteeseen on mahdollisuus syntyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, palvelukokonaisuuksia ja innovaatioita.

Toimiva ja tehokas joukkoliikenne on koko yhteiskunnan etu. Vetovoimainen palvelu lisää matkustajia ja mahdollistaa kattavat ja kustannustehokkaat matkaketjut.

Mitä lippujärjestelmän käyttöönotto edellyttää liikennöitsijöiltä?

Liikennöitsijän ajoneuvojärjestelmän sekä sen käyttämien taustajärjestelmäosien tulee tukea Waltti- lippu- ja maksujärjestelmän vaatimuksia, sekä tuottaa informaatiopalveluiden toiminnan kannalta tärkeää dataa. Määritykset, rajapintakuvaukset sekä laatuvaatimukset voi pyytää Waltti Solutions Oy:ltä (info@waltti.fi).

Tavoitteemme palveluiden mahdollistajana

  • Tuemme Waltti- kaupunkien liikennöitsijöitä mm. myyntilaitteiden hankintaan ja liikennedatan tuottamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Palveluntarjoajille (mm. MaaS– toimijat) haluamme luoda rajapintoja, jotka mahdollistavat uusien palveluiden liittämisen täydentämään Waltti- kaupunkien nykyisiä joukkoliikenneratkaisuita.
  • Tuemme palveluntuottajien sekä viranomaisten keskusteluita aina kun uusia palveluita suunnitellaan käyttöönotettavaksi.
  • Omassa toiminnassamme olemme avoimia uusille ideoille ja haluamme kehittää järjestelmiämme siten, että ne mahdollistavat joukkoliikennemarkkinan kehittymisen.
  • Pyrimme tuotteistamaan rajapintamme ja tarjoamaan ketterän, hallitun tavan liittyä järjestelmiimme.
  • Tarjoamme mm. lippu- ja maksujärjestelmän, informaatiojärjestelmän sekä reittioppaiden rajapintoja palveluiden käytettäväksi.