Skip to content

Tjänster för åkerier och tjänsteleverantörer

Kollektivtrafiktjänsterna i Waltti-städerna ordnas i huvudsak genom att köpa dem från serviceproducenter på det sätt som förutsätts i kollektivtrafikförordningen och anskaffningslagstiftningen. Det främsta målet med att konkurrensutsätta kollektivtrafiken är att kunna erbjuda en bra kollektivtrafiktjänst till ett rimligt pris.

Målet är även att möjliggöra en jämlik konkurrensutsättning av trafiktjänster och göra det enklare för trafikanter att komma in i branschen samt delta i konkurrensförfarandet.

Vi tror att en enhetlig kollektivtrafikhelhet ger förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och en fortsatt utveckling av den. Inom kollektivtrafiken kan det uppstå nya verksamhetsmöjligheter, servicehelheter och innovationer.

En fungerande och effektiv kollektivtrafik ligger i hela samhällets intresse. En attraktiv service ökar antalet resenärer och möjliggör omfattande och kostnadseffektiva resekedjor.

Vad förutsätter det av trafikanten att kunna ta i bruk biljettsystemet?

Trafikantens fordonssystem och och tillhörande bakgrundssystemdelar ska stöda de krav som Walttis biljett- och betalningssystem kräver samt producera data som är viktig för informationstjänsternas funktion. Definitioner, gränssnittsbeskrivningar och kvalitetskrav kan man begära via Waltti Solutions Oy (info@waltti.fi).

Vårt mål som möjliggörare av tjänsterna

  • Vi stöder trafikanterna i Waltti-städerna bl.a. i frågor som gäller anskaffning av försäljningsenheter och produktion av trafikdata.
  • För tjänsteleverantörer (bl.a. MaaS-aktörer) vill vi skapa gränssnitt, som gör det möjligt att ansluta nya, kompletterande tjänster till de nuvarande kollektivtrafiklösningarna i Waltti-städerna.
  • Vi stöder serviceproducenternas och myndigheternas diskussioner alltid när man planerar att ta i bruk nya tjänster.
  • I den egna verksamheten är vi öppna för nya idéer och vill utveckla våra system så att kollektivtrafikmarknaden kan utvecklas.
  • Vi strävar efter att produktifiera gränssnittet och tillhandahålla ett flexibelt och kontrollerat sätt att ansluta sig till våra system.
  • Vi tillhandahåller bl.a. biljett- och betalningssystem, informationssystem samt ruttguiders gränssnitt som kan användas av tjänsterna.