Skip to content

Waltti är ett rikstäckande biljettsystem för kollektivtrafiken som för närvarande gäller inom flera stadsområden. Waltti grundar sig på en zonbaserad prissättning och på likartade biljettprodukter inom de olika stadsområdena.

Användning av Waltti-resekortet innebär enklare resor för dig eftersom biljetterna kommer att vara av samma typ i olika städer och du kan använda ditt eget resekort även på andra orter än i din hemkommun. Förutom möjligheten till samanvändning är fördelen med Waltti även att det finns ett mångsidigt nätverk av laddningsställen. Du kan ladda Waltti-kortet på webben, vid serviceställen, vid flera lokala försäljningsställen, i självbetjäningsautomater och i trafikmedlen.

Waltti-systemet har utvecklats av TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy som är kommunernas gemensamma bolag för IT-tjänster och anskaffningar.