Skip to content

Tjänster för städer

Vi erbjuder städer och andra instanser som arrangerar trafiktjänster en tjänstehelhet som enkelt kan användas till att förverkliga en kollektivtrafik som är skräddarsydd för varierande kundbehov. Waltti-kortet är sedan länge den synligaste delen av vår tjänst men parallellt med kortet kan vi även erbjuda en kontobaserad helhet som utvecklas hela tiden.

Resenären står i centrum för våra tjänstelösningar. Processer för ärendehantering som är enkla för kunden, i kombination med flerkanalmöjlighet och fungerande bakgrundsprocesser, ger oss en bra utgångspunkt för att stödja städerna i att skapa kostnadseffektiv tillväxt i marknadsandelen för kollektivtrafik.

Det är enkelt att börja använda vår tjänst och vi erbjuder även support om det skulle förekomma problem.

Vi vill främja användningen av öppna gränssnitt och ge städerna en möjlighet att enkelt börja använda nya tjänstelösningar som kompletterar den existerande kollektivtrafiken.