Skip to content

Rovaniemi

Rovaniemis lokaltrafik (LINKKARI) arrangeras av Rovaniemi stad och använder biljett- och betalningssystemet Waltti. Rovaniemi har tre zoner: A, B, C. För närvarande kör man Waltti-trafik inom zonerna A och B.

Tjänster

Du kan köpa Waltti-resekortet i Waltti webbshop och vid servicestället Osviitta. Waltti-biljetter som används: engångsbiljett, dygnsbiljett, värdebiljett, periodbiljett och Waltti mobilbiljett.

Med Waltti mobilappen kan du köpa engångs- och dygnsbiljetter. Du kan ladda ner appen från appbutiken på din iOS- eller Android-telefon.

Du kan ladda extra på resekortet i Waltti webbshop, vid servicestället Osviitta, i vissa R-kiosker eller på bussarna.

Serviceställe

Adress:
Serviceställe Osviitta
Koskikatu 19
96200 Rovaniemi

Telefon:
016 322 6800