Välkommen ombord Waltti!

Nyheter

Läs alla nyheter

Om oss

Waltti Solutions Oy är kommunernas och de offentliga bolagens gemensamma bolag för IT-tjänster och anskaffningar, som erbjuder biljett-, betalnings- och resesysteminformationstjänster till de behöriga myndigheterna inom kollektivtrafiken. Waltti Solutions Oy administrerar och underhåller biljett- och betalningssystemet Waltti och verksamheten omfattar över 20 av de viktigaste stadsregionerna runtom i Finland.

Digitala lösningar för dig.

Waltti är ett rikstäckande biljettsystem för kollektivtrafiken som för närvarande gäller inom flera stadsområden. Det enhetliga systemet innebär att biljetterna kommer att vara av samma typ i olika städer så du kan använda ditt eget resekort även på andra orter och inte bara i din hemkommun.