Framsidan

Välkommen ombord Waltti!

Nyheter

Läs alla nyheter

Om LMJ

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) är kommunernas och de offentliga bolagens gemensamma bolag för IT-tjänster och anskaffningar, som erbjuder biljett-, betalnings- och resesysteminformationstjänster till de behöriga myndigheterna inom kollektivtrafiken. LMJ administrerar och underhåller biljett- och betalningssystemet Waltti och verksamheten omfattar över 20 av de viktigaste stadsregionerna runtom i Finland.

Waltti – ett okomplicerat sätt att resa

Waltti är ett rikstäckande biljettsystem för kollektivtrafiken som för närvarande gäller inom flera stadsområden. Det enhetliga systemet innebär att biljetterna kommer att vara av samma typ i olika städer så du kan använda ditt eget resekort även på andra orter och inte bara i din hemkommun.