Ruttguide

Med Ruttguidetjänsten får du en ruttguide för kollektivtrafiken, i realtid. Tjänsten lokaliserar din plats och visar de närmsta linjerna och hållplatserna samt rutter och tidtabeller. Tjänsten filtrerar onödig information och anger hur du lättast kommer dit du ska.

Ruttguidetjänsten fungerar på alla dataterminaler men är särskilt ägnad att betjäna dem som använder mobilenheter. Ruttguidetjänsten utvecklas hela tiden, baserat på feedback och önskemål från användarna.

Ruttguidetjänsten används i: Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Helsingforsregionens trafik.