Skip to content

Ruttguide

Ruttguide

Ruttguidetjänsten fungerar på alla dataterminaler men är särskilt ägnad att betjäna dem som använder mobilenheter. Ruttguidetjänsten utvecklas hela tiden, baserat på feedback och önskemål från användarna.

Ruttguidetjänsten används i: Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Helsingforsregionens trafik.