Ruttguide

Ruttguide

Ruttguidetjänsten fungerar på alla dataterminaler men är särskilt ägnad att betjäna dem som använder mobilenheter. Ruttguidetjänsten utvecklas hela tiden, baserat på feedback och önskemål från användarna.

Ruttguidetjänsten används i: Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Helsingforsregionens trafik.