LMJ (SV)

Om LMJ

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy är ett IT-anskaffnings- och servicebolag som ägs av 21 stadsregioner och samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Övriga ägarstäder är: Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Torneå, Karleby, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.

I funktion: Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kotka, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Uleåborg, Villmanstrand, St. Michel, Salo och Vasa.

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) har som basuppgift att på ett kostnadseffektivt sätt producera innovativa och kvalitativa tjänster med anknytning till kollektivtrafiken. Målsättningen är att erbjuda kunderna en fungerande och innovativ servicehelhet för kollektivtrafiken.

LMJ:s uppgiftshelheter omfattar för närvarande bland annat:

  • upprätthållande av nuvarande biljett- och betalningssystemet Waltti
  • utveckling av mobiltjänster och kontobaserat biljettsystem
  • tjänster för trafikstyrning och informationssystem
  • lösningar för närbetalning och utveckling av kundrelationer
  • utveckling av kundrelationer

Vision

LMJ har som målsättning att år 2021 vara en ledande tjänsteleverantör för kollektivtrafikmyndigheterna som även sammanför de olika aktörerna.

Strategiska tyngdpunkter

Vi strävar mot vår vision med hjälp av en strategi som är baserad på fyra väsentliga faktorer: att säkerställa kontinuiteten för de grundläggande tjänsterna, nästa generations lösningar, utveckling av trafikhantering och informationssystem samt att ställa kundrelationen (slutanvändaren) i fokus.

Värden

Följande värden styr allt vår verksamhet: vi är kundinriktade, ansvarsfulla och föregångare och vi gör saker tillsammans.

Kontakt

E-postförnamn.efternamn@lmj.fi
AdressTVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy
Opastinsilta 6 A
00520 Helsinki