Skip to content

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://waltti.fi och har uppdaterats 17.6.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation Annanpura Oy.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen följer A- och AA-nivån för kriterierna 2020 WCAG 2.1 och det bör inte förekomma något otillgängligt innehåll på webbplatsen.

Ge respons

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? För att kunna förbättra webbplatsen tillgänglighet tar vi gärna emot feedback, frågor och förbättringsförslag på info(at)lmj.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000