Skip to content

Tjänster för företag

Kollektivtrafiken är ett fungerande och miljövänligt alternativ även för arbetsresor. Med Waltti-tjänsterna försöker vi göra det lättare än förut att använda kollektivtrafiken även för företag.  

Behöver dina medarbetare förflytta sig t.ex. mellan olika kontor under arbetsdagen? Ett företagsspecifikt innehavarkort kan vara en lösning som passar precis för ditt företag.

Trevlig resa till arbetsplatsen och hem igen, brist på parkeringsplatser, uppmuntran till miljövänlig trafik? Ett resekort som anställningsförmån är ett enkelt sätt för företaget att arrangera okomplicerat resande för sina medarbetare. Personalbiljetten är en personalförmån som är ekonomiskt lönsam att genomföra såväl för arbetstagare som arbetsgivare. Personalbiljetten är en helt skattefri naturaförmån om förmånens värde är högst 300 euro per år. Också andelen mellan 751 och 3 400 euro är skattefri.

Be om mer information i fråga om arbetsresor hos kundtjänsten i din stad.