Skip to content

Waltti – ett okomplicerat sätt att resa

Waltti är ett rikstäckande biljettsystem för kollektivtrafiken som för närvarande gäller inom flera stadsområden. Waltti grundar sig på en zonbaserad prissättning och på likartade biljettprodukter inom de olika stadsområdena.

Användning av Waltti-resekortet innebär enklare resor för dig eftersom biljetterna kommer att vara av samma typ i olika städer och du kan använda ditt eget resekort även på andra orter än i din hemkommun. Förutom möjligheten till samanvändning är fördelen med Waltti även att det finns ett mångsidigt nätverk av laddningsställen. Du kan ladda Waltti-kortet på webben, vid serviceställen, vid flera lokala försäljningsställen, i självbetjäningsautomater och i trafikmedlen.

Waltti-systemet har utvecklats av Waltti Solutions Oy som är kommunernas gemensamma bolag för IT-tjänster och anskaffningar.

Hur fungerar det?

Om du använder kollektivtrafiken regelbundet är Waltti-resekortet och de biljetter du kan köpa till är oftast det mest praktiska och billigaste betalningssättet.

Resekortet

Waltti-resekortet kan köpas så att det antingen är personligt eller innehavarspecifikt. Det mest praktiska sättet att köpa ett personligt resekort är att använda Waltti webbshop, där du även kan ladda en biljettprodukt på kortet. Du kan även köpa kortet vid servicestället inom ditt område eller vid utnämnda försäljningsställen. Det innehavarspecifika resekortet kan enbart köpas vid servicestället eller vid utnämnda försäljningsställen.

Waltti-resekortet kan köpas så att det antingen är personligt eller innehavarspecifikt. I det senare fallet passar det till exempel som ett gemensamt kort för barnen i familjen och kan användas av vilken person som helst som ingår i samma kundgrupp (ålder). Ett personligt kort kan enbart användas av den som äger kortet.

Visst vet du väl att om du tappar bort ditt personliga kort så gör personifieringen av kortet att värdet och perioden kan överföras till ett nytt kort? På motsvarande sätt motsvarar det innehavarspecifika kortet alltid innehavande av kontanter. Det går inte att spärra användningen, dvs. det borttappade kortet, och det går inte att överföra de biljetter som finns på kortet till ett annat kort.

Värdebiljett och periodbiljett som laddas på Waltti-kortet

Waltti-kortet fungerar på två sätt: som värdebiljett eller periodbiljett. Med en värdebiljett kan du betala enstaka resor och med en periodbiljett kan du resa obegränsat inom den zon du valt, under den tid som området har fastställt. Perioden börjar från och med första gången du använder kortet. Du kan självfallet ladda båda produkterna på kortet och använda värdet eller perioden efter ditt resebehov. Det värde som har laddats på resekortet kan även användas inom kollektivtrafiken i andra Waltti-områden. Periodbiljetten är enbart avsedd att användas inom det egna området.

Om du så önskar kan du även börja använda mobilappen Waltti-kortläsare till att snabbt och behändigt kontrollera vilket värde du har kvar på Waltti-kortet eller hur länge din periodbiljett gäller. Appen Waltti-kortläsaren är gratis och kan laddas ned på Google Play.

Waltti-mobilbiljetter

Waltti-mobilbiljett är ett enkelt sätt att köpa biljetten till exempel när du behöver ta dig snabbt ut på resan eller om ett resekort saknas. Waltti-mobilbiljetter kan också användas i flera andra Waltti städer. Dessa städer finns på samma applikation.

Med Waltti-mobil kan du köpa engångs-, dygns- eller 30-dagars periodbiljetter i vissa städer. Med reseplaneraren som ingår i Waltti-appen kan man söka efter en lämplig bussförbindelse eller tidtabeller.

Biljetten träder i kraft genast när inköpshändelsen har godkänts. Biljetten kan användas obegränsat för resor inom de zoner den berättigar till så länge biljetten är i kraft. Du kan byta färdmedel under biljettens giltighetstid.

Visa upp biljetten för enheten i bussen för varje resa. Om bussen inte ännu har en kortläsare, kommer föraren att inspektera din biljett. QR-koden och den återstående giltighetsperioden visas på biljetten. Med samma app kan du köpa flera engångs- eller dygnsbiljetter samtidigt.

Det lönar sig att registrera sig i tjänsten, eftersom om du byter telefon, eller din telefon går sönder, blir bestulen eller du tappar bort den, möjliggör registrering att du kan flytta över din gällande periodbiljett till din nya telefon. Du kan också använda tjänsten utan registrering. I städer där mobil periodbiljetten finns i bruk, måste användaren registrera sig och vara inloggad för att köpa en periodbiljetten.

Du betalar biljetter med betalningsmetoder som accepteras av stad, till exempel Visa, Visa Electron eller Mastercard (debit eller kredit), mobilbetalning eller MobilePay.

Waltti-engångskort (dygnsbiljetter)

Waltti-engångskortet är ett behändigt betalningssätt om du reser sällan, eller flera gånger under en eller flera dagar. Biljetten fungerar väl för till exempel turister. När du köper biljetten kan du välja antalet dygn inom den tid som fastställts av det valda trafikområdet (1–60 dygn). Närmare användarvillkor, priser och försäljningsställen får du på webbplatserna för kollektivtrafiken inom de berörda Waltti-områdena.

Engångsbiljett

Engångsbiljetten är en pappersbiljett som köps kontant i fordonet. Giltighetstid och -zoner skrivs ut på biljetten. Det går även att med bank- och kreditkort köpa engångs- och dygnsbiljetter i biljettautomaterna.

Ladda kort

Webbshop

I Waltti webbshop kan du ladda ditt resekort utan att registrera dig, eller så kan du registrera ett eget användarkonto. När du registrerar ett eget användarkonto i Waltti webbshop kan du använda mer omfattande tjänster. Du kan till exempel koppla flera kort till ditt konto. Då kan de kort du lägger till alltid användas omedelbart och laddas direkt. Dessutom visas tidigare inköp på användarkontot. Registreringen är enkel och kräver bara att du anger en e-postadress och ett lösenord.

Laddning av kortet som görs i Waltti webbshop överförs dock till kortet och visas i kortuppgifterna först när kortet avläses med kortläsningsenheten på bussen efter laddningen.

Det lönar sig att ladda kortet på webben i god tid innan man behöver resa. Det kan ta mellan två timmar och två dygn för en laddning som gjorts på webben att överföras till och synas på kortet. Före det kan du inte resa med den laddade biljettprodukten.

Service- och försäljningsställen

Det går även att ladda Waltti-resekortet vid service- eller försäljningsställena. Försäljningsställena för Waltti finns på webbplatserna för kollektivtrafiken inom ditt område.

Ladda på bussen

Det går även att ladda extra resor på ett befintligt kort i de flesta bussar. Kontrollera i förväg om det finns laddningsmöjlighet och vilka betalningssätt som gäller på webbplatsen för områdets kollektivtrafik eller på servicestället.

Självbetjäningsautomater

Det går även att ladda resekortet i biljettautomaterna. Du kan kontrollera förekomsten av automater och deras placering på webbplatsen för områdets kollektivtrafik.

Serviceställen

Om du behöver råd eller vägledning angående användning av kollektivtrafiken ska du kontakta servicestället. Du kan även behändigt köpa och ladda resekortet vid servicestället. Dessutom sköter serviceställena om reklamationer, feedback från kunderna, spärrning av kort samt hantering och förvaring av upphittade kort.

Du hittar webbadresserna för de olika städernas kollektivtrafiks samt kontaktuppgifterna till serviceställena under berörd stad.

Övriga tjänster för dig som reser

Ruttguide

Med Ruttguidetjänsten får du en ruttguide för kollektivtrafiken, i realtid. Tjänsten lokaliserar din plats och visar de närmsta linjerna och hållplatserna samt rutter och tidtabeller. Tjänsten filtrerar onödig information och anger hur du lättast kommer dit du ska.

Ruttguidetjänsten fungerar på alla dataterminaler men är särskilt ägnad att betjäna dem som använder mobilenheter. Ruttguidetjänsten utvecklas hela tiden, baserat på feedback och önskemål från användarna.

Ruttguidetjänsten används i: Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Rovaniemi, Åbo.

Waltti-kortläsaren

Om du så önskar kan du börja använda mobilappen Waltti-kortläsare till att snabbt och behändigt kontrollera uppgifterna om ditt Waltti-resekorts eller ditt engångskorts giltighet.

Appen Waltti-kortläsaren är gratis och kan laddas ned på Google Play. Appen fungerar i telefoner och på surfplattor med NFC-funktion och som använder Android. Då du rör vid kortet med en NFC-telefon visar Waltti-kortläsaren gällande perioder, resterande värde, den senaste värdebiljetten samt tidigare resor som gjorts med resekortet. Appen kan även användas till att skicka kvittouppgifter om den senaste värdebiljetten till den egna e-postadressen. Appen läser enbart Waltti-rese- och engångskort.

Stadscyklar

Flera städer eftersträvar att öka cyklingsandelen inom stadstrafiken och stöder detta genom att erbjuda en stadscykeltjänst. I Waltti-städerna kan stadscykeltjänsten kombineras med det befintliga Waltti-systemet och därmed göra det lättare för kollektivtrafikens kunder att börja använda stadscyklarna.

Om staden har en stadscykeltjänst som är kompatibel med Waltti-systemet kan du börja använda den genom att registrera dig i antingen Waltti webbshop eller med Waltti-mobilappen. Du kan köpa den cykelprodukt du vill efter att du genomfört den registrering som krävs för att använda cyklarna. Du kan börja använda en cykel med hjälp av den cyklistkod du får när du registrerar dig, eller med Waltti-resekortet och din PIN-kod.