Skip to content

Raseborgs kollektivtrafik börjar använda det riksomfattande Waltti-systemet i juni

Raseborgs kollektivtrafik börjar använda det riksomfattande Waltti-systemet i juni

Raseborg, den med avseende på arealen största staden i Nyland, ligger drygt en timme med tåg eller bil från Helsingfors och Åbo. Här finns förstås det medeltida slottet Raseborg som gett staden sitt namn, men också det prisbelönta design- och hantverkscentret Fiskars Bruk, den idylliska gamla stan i Ekenäs, det stiliga Svartå Slott och det traditionsrika Billnäs bruk. Attraktionen förstärks av Ekenäs skärgårds nationalpark med sina varierande landskap och de många skogarna, sjöarna och andra värdefulla naturområdena. Gourmeter kan njuta av högkvalitativ lokalproducerad mat på mysiga restauranger och kaféer. Lägg därtill de färgglada torgen, marknaderna och kulturevenemangen och Raseborg kan med fog kallas för Nylands pärla.


Raseborgs kollektivtrafik bygger på buss- och tågtrafik. Stamrutterna i den regionala busstrafiken går från Raseborg till Helsingfors, Lojo och Hangö, medan tågtrafikens stamrutter går från Raseborg till Helsingfors, Åbo och Hangö. Tågen på sträckan Helsingfors-Åbo stannar i Karis nästan varje timme, särskilt på vardagar. På sträckan Karis-Hangö går tåg eller tågersättningsbussar ungefär varannan timme. Regionalbusstrafiken har längre turintervaller. År 2021 gjorde Raseborg en utredning om servicenivån i den interna kollektivtrafiken, vars rekommendationer godkändes av stadsstyrelsen och som nu håller på att genomföras. Målen är bland annat effektivare turintervaller i busstrafiken, kvälls- och helgtrafik, en nystart för besökstrafiken och övergång till biljettsystemet Waltti i år. Hållbar utveckling, bekämpning av klimatförändringen, goda kommunikationer och kreativa kollektivtrafiklösningar är också en viktig del av Raseborgs stads strategi.


”I och med Waltti går kollektivtrafiken i Raseborg in i en ny era. Man hoppas att människorna tack vare förmånliga biljettpriser samt attraktiva och lättanvända biljettprodukter alltmer ska byta från privatbil till kollektivtrafik”, berättar Raseborgs stads persontrafikslogistiker Henri Nevakivi.


Från och med juni kan du köpa en Raseborgs kollektivtrafikbiljett på bussen av föraren, vid ett serviceställe, med Waltti Mobile eller i Walttis webbutik med flera olika betalningssätt. Waltti-resekortet kan köpas på ett serviceställe eller beställas i Walttis nätbutik. De biljettprodukter som kan laddas på kortet är säsongs- och värdebiljetter. Dessutom kommer en ruttguide att finnas tillgänglig för mobila enheter och stationära webbläsare, som beräknar den prognostiserade ankomsttiden för bussen till hållplatsen.


I och med införandet av Waltti-systemet kommer kontaktlös betalning att tas i bruk inom kollektivtrafiken i Raseborg. Den kontaktlösa betalningen är ett snabbt och säkert sätt att betala för en resa utan att behöva köpa en biljett i förväg. Den kontaktlösa betalningen är kopplad till ett pristak, vilket gör det möjligt för passagerarna att alltid använda den förmånligaste biljettprodukten utan att behöva fundera på vilken produkt som är förmånligast. Passagerarna kan se sina transaktioner i kundportalen med hjälp av sitt betalkortsnummer utan att registrera sig.


Utvecklingschef Katja Saarijärvi från TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy hälsar Raseborg varmt välkommen till Waltti-familjen: “Det är fint att få med Raseborg för att stärka Walttis fotfäste även i Nyland. Vi tror att Walttis tjänster och nätverk kommer att hjälpa Raseborg i sitt mål att uppmuntra invånare och turister att använda kollektivtrafiken.”


Raseborgs stad kommer att offentliggöra införandet av Waltti på stadens webbplats, i sociala medier och i lokalpressen. En omfattande informations- och marknadsföringskampanj om Waltti planeras under våren.