Nyheter

Stadscyklar anlände till Uleåborg

Man kan registrera sig som stadscykelanvändare på adressen kaupunkipyorat.ouka.fi. Vid registrering får du en personlig cyklist-ID och PIN-kod för att kunna...
LMJ

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) har som basuppgift att på ett kostnadseffektivt sätt producera innovativa och kvalitativa tjänster med...