Skip to content

Waltti mobilbiljett expanderade till Uleåborg

Med Waltti-mobilappen kan man köpa engångsbiljetter eller dygnsbiljetter för valda zoner. Biljettens giltighetstid börjar gälla vid köptillfället.Giltighetsperioden för citytrafiken och resa inom en zon är 60 minuter och för resor med flera zoner 80 minuter. Mobilbiljett som redan aktiverats kan inte annulleras. Med reseplaneraren som ingår i Waltti-appen kan man söka efter en lämplig bussförbindelse eller kontrollera tidtabeller för enstaka hållplatser.

En mobilbiljett är ett enkelt alternativ till en vanlig biljett, till exempel när ett resekort eller kontant saknas. Biljetten betalas med det betalkort som lagts till i mobilen (Visa/Visa Electron eller Mastercard) och som har webbetalning aktiverad.

Försäkra dig om att du har biljetten i telefonen innan du stiger ombord på färdmedlet och visa en giltig biljett för förare.  QR-koden och den återstående giltighetsperioden visas på biljetten. Inom en snar framtid visas biljetter för QR-kodläsaren.