Skip to content

Waltti-mobilbiljetten fungerar i Joensuu kollektivtrafiken

Waltti-mobilbiljetten fungerar i Joensuu kollektivtrafiken

I Joensuu kan man köpa engångs- och dygnsbiljetter för vuxna och barn för valda zoner, samt Hilja-biljetter. Biljetten betalas med det betalkort som lagts till i mobilen (Visa/Visa Electron eller Mastercard) och som har webbetalning aktiverad. Biljetten träder i kraft genast när inköpshändelsen har godkänts. Giltighetsperioden för resa inom en zon är en timme och för resor med flera zoner två timmar.

Försäkra dig om att du har biljetten i telefonen innan du stiger ombord på färdmedlet och visa en giltig biljett för förare.  QR-koden och den återstående giltighetsperioden visas på biljetten. Biljettköpet kan inte ångras. Därför är det viktigt kontrollera att man har valt rätt zoner och åldersgrupp innan man bekräftar betalningen.

En mobilbiljett är ett enkelt alternativ till en vanlig biljett, till exempel när ett resekort eller kontant saknas. Waltti mobilbiljetter kan också användas i flera andra Waltti städer. Dessa städer finns på samma applikation.