Skip to content

Waltti webbshop förnyades

Waltti webbshop förnyades

Syftet med den förnyade shoppen är att den ska vara tydligare och mer enhetlig. Bland annat har vi förenklat sökvägarna för tjänsterna och försökt uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektiven för att så många som möjligt ska kunna använda Waltti shoppen så enkelt som möjligt.

Många av elementen i den förnyade shoppen är bekanta, men det finns även nya och förbättrade funktioner som underlättar användningen. I fortsättningen gör tjänsten det möjligt t.ex. att använda olika förmånsprodukter som tjänsteförmånsbiljetter eller kampanjkoder, att beställa nya kort samt att använda och redigera de egna uppgifterna på ett mer omfattande sätt.

Alla de nya funktionerna går inte att använda omedelbart men de kommer redan under de närmaste veckorna. Det kan även förekomma brister i översättningarna men arbetet pågår med dem också.

Kunderna kan fortfarande efter önskemål välja om de vill använda tjänsten utan att registrera sig, eller om de vill registrera ett användarkonto för att kunna använda alla egenskaperna i Waltti shoppen samt eventuella personliga förmåner. Dessutom har vi i den nya versionen beaktat användningsmöjligheterna för appen med olika terminaler.

De aktuella kundkoderna ändras inte och alla kunduppgifter övergår från den gamla webbshoppen till den nya.

Strukturen och visualiteten för den förnyade Waltti shoppen har designats av Agenda Helsinki och skapats av Sofokus Oy.