Vad betyder det nya betaltjänstdirektivet?

Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 (Payment Services Directive 2) är det andra skedet av det betaltjänstdirektiv som godkänts av Europaparlamentet och dess avsikt är att öka konkurrensen inom betaltrafiktjänster och å andra sidan förbättra konsumentskyddet och säkerheten i betaltjänsterna.

I och med betaltjänstdirektivet kan konsumenterna bland annat använda även andra än sin egen banks appar för att administrera sina konton och betala och de ska kunna göra detta så säkert som möjligt.

Med införandet av direktivet vill man även göra datasäkerheten bättre och förhindra eventuellt missbruk, såsom betalningsbedrägeri som görs med hjälp av elektroniska identitetsstölder. Lagstiftningen efterlyser alltid stark autentisering av kunden och att betalningstransaktionen bekräftas. Avsikten är att skapa gemensam praxis för kunderna för såväl den egna bankens tjänster som tredje parters appar.

Vid köp på nätet betyder förbättrad säkerhet att stark autentisering kommer att införas för nästan alla betalningstransaktioner som görs på nätet. Med stark autentisering avses att användaren identifieras med två eller fler autentiseringsfaktorer. Den är alltså till för att kontrollera att betalningsmedlet tillhör den person som försöker använda det för att betala.