Skip to content

Toimitusjohtajan kynästä: 100 päivää (ja risat) toimarina

Toimitusjohtajan kynästä: 100 päivää (ja risat) toimarina

Minulla oli hieman erilainen alkutaival. Yhtiön hallitus oli hyväksynyt uuden strategian tuleville vuosille ja kuluvan vuoden tulostavoitteet oli vahvistettu juuri ennen aloittamistani tehtävässä. Ei siis täysin optimaalinen tilanne aloittaa uudessa roolissa. Uusi strategia vaikutti kuitenkin hyvältä ja oli laadittu sen verran ylätasoisesti, että se jätti tilaa konkreettisille valinnoille ja tekemisen suuntaamiseen. Siltä pohjalta lähdettiin elokuussa kesälomakauden jälkeen liikkeelle.

Aloittaessani Waltti-perheessä – siltä erilaisista taustoista ja osaamisista koostuva porukka tosiaan tuntui – vaikutuin ensimmäisenä siitä, kuinka laaja ja monipuolinen palveluiden kirjo tässä pienessä yhtiössä oli saatu aikaan. Palvelemme valtaosaa suomalaisista joukkoliikenteen järjestäjistä ja tuotevalikoimastamme löytyy lähes kaikki joukkoliikenteen järjestäjien sekä käyttäjien tarvitsemat ratkaisut. Toimimme lukuisten huippuosaavien IT-palveluntuottajien kanssa kompleksisessa monitoimittajaympäristössä, ja ratkaisut rakentuivat yhtiön omistamien tuotteiden, asiakkaille räätälöityjen ratkaisuiden ja markkinaehtoisten SaaS-palveluiden kirjosta, jotka paketoimme toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tämä kaikki oli tehty erittäin pienellä henkilöstöllä, hyvin pitkälti pinnan alla ilman suurempaa näkyvyyttä markkinoilla. Pieni ja ketterä organisaatio oli startup-henkisellä toiminnallaan kyennyt ottamaan haltuun joukkoliikenteen IT-tarpeet ja luomaan tai hankkimaan niihin toimivat ratkaisut. Kääntöpuolena oli kuitenkin päädytty pienelle organisaatiolla tyypilliseen ympäristöön, jossa puuttui struktuuria ja näkyvyyttä toimintaprosesseihin sekä tuloksiin.

Yhtiön uuden strategian mukaisesti oli tarkoitus hakea kasvua ja varmistaa, että perusta on kunnossa. Siltä pohjalta aloitimme organisaation ja toimintatapojen rakentamisen. Kesälomien aikana hahmoteltiin mitä toimintoja organisaatiossa on ja tulisi olemaan; mitä jo tehtiin ja mihin tulisi seuraavaksi keskittyä. Syyskuussa vahvistimme henkilöstön kanssa uuden organisaation ja yhtiön johtoryhmä aloitti toimintansa. Samassa lisäsimme ja paransimme sisäistä viestintää. Syksyn aikana käytiin läpi asiantuntijoiden tämänhetkiset toimenkuvat ja työn alla on uusien tehtävien, vastuiden ja roolien vahvistaminen ja kirkastaminen. Näin loimme pohjaa ennakoidulle kasvulle, joka vaatii meiltä entistä systemaattisempaa, dokumentoidumpaa ja laadukkaampaa tekemistä.

Hallitusvalmisteluun tuotiin tehokkuutta viemällä materiaalit yhteiseen, kaikkien saavutettavissa olevaan paikkaan, varmistettiin että hallituksen materiaalit tulevat ajoissa ja niitä ei tarvitse etsiä sähköpostin syövereistä, ja että hallitus saa selvät päätösesitykset sekä tilannekuvan yhtiöstä jokaiseen kokoukseen. Eivätkä ne tulostavoitteetkaan unohtuneet; päinvastoin. Työ on käynyt kuumana tuotteiden kehityksen ympärillä sekä yhtiön suurimman asiakkaan saamiseksi. Samalla olemme onnistuneet saamaan Waltin piiriin kaksi täysin uutta asiakasta, Porin ja Raaseporin kaupungit.

Toimimme toimialalla, joka vaikuttaa lähes jokaiseen suomalaiseen. Tuotteet ovat sekä taustalla varmistamassa liikenteen suunnittelun, liikkumisoikeudet, rahaliikenteen, tarkastustoiminnan ja raportoinnin että näkyvissä mahdollistaen reittien suunnittelun, maksamisen ja matkustamisen. Multimodaalisen liikkumisen, palveluiden yhteen toimivuuden, yhteiskunnan varojen säästämisen ja laadukkaampien palveluiden aikaansaamiseksi pidän keskeisenä löytää keinoja isojen kaupunkialueiden palvelemiseksi sekä valtakunnallisesti toimijoiden välisten raja-aitojen rikkomiseksi. Toimimme avoimesti tässä suhteessa yhteistyössä kaikkien keskeisten joukkoliikenteen vastuutahojen kanssa löytääksemme parhaat ratkaisut niin viranomaisille ja yhtiöille kuin jokaiselle joukkoliikenteen asiakkaalle – myös Suomen rajojen ylitse suuntautuvassa liikkumisessa.

Yhtiömme on historiansa ajan toiminut pääosin pienten ja keskisuurten joukkoliikenneviranomaisten palveluntuottajana. Asiakaskunnasta ovat uupuneet suurimmat kaupungit ja kaupunkialueet tai ne ovat olleet edustettuina vain pieneltä osin. Siksi suurin onnistumiseni uudessa tehtävässä henkilökohtaisesti ja merkittävin muutos yhtiölle kohti tulevaa oli, kun sadantena työpäivänäni 22.11.2022 saimme sovittua maamme suurimman joukkoliikenneviranomaisen kanssa yhteistyön reunaehdoista. Tämä virstanpylväs konkretisoitui ja syksyn erittäin kova työpanos palkittiin, kun allekirjoitimme yhtiömme historian merkittävimmän yhteistyösopimuksen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa 27.12.2022. Aloitamme välittömästi yhtiön henkilöstön lisäyksen ja laadun kasvattamisen, jotta voimme palvella tätä keskeistä joukkoliikennealuetta parhaalla mahdollisella tavalla, samalla huolehtien valtakunnallisesti kaikista asiakkaistamme.

Yhtiön kasvun myötä voimme tarjota entistä mielenkiintoisempia tehtäviä, IT-alalle tutun välittömän kulttuurin, edelleen pienehkön organisaation minimibyrokratian ja merkityksellisen työn hyvillä ehdoilla. Työ ei ole kuitenkaan helppo. Olemme mielenkiintoisessa asemassa suomalaisessa markkinassa. Henkilöstömme edustaa osaamista joukkoliikenteestä, joukkoliikennetoimijoista, markkinoiden tuotteista ja palveluista sekä IT:stä. Vaikka teemme päivittäin yhteistyötä lukuisten konsultointiyritysten, IT-palveluntuottajien ja joukkoliikennetoimijoiden kanssa, kilpailemme samalla näiden yhteistyötahojen kanssa samasta työvoimasta. Tavoitteemme edellyttävät alkavana vuonna merkittäviä ponnistuksia yhtiön tunnettuuden parantamiseksi ja työnantajamielikuvan kehittämiseksi. Katson mielenkiinnolla ja luottavaisin mielin kohti työntäyteistä vuotta 2023.


Toni Pallaspuro
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toimitusjohtaja