Skip to content

Waltille Avainlippu-merkki

Waltille Avainlippu-merkki

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Waltti Solutions Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Waltti lippu-, maksu- ja matkustajainformaatioratkaisut mahdollistavat helpot ja modernit joukkoliikenteen palvelut useilla Suomen kaupunkiseuduilla.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

”Avainlippu-merkki ilmaisee sitoutuneisuuttamme paikalliseen tuotantoon; tuemme paikallisia työpaikkoja ja edistämme talouskasvua kotimaassamme. Olemme ylpeitä siitä, että olemme osa elinvoimaista suomalaista yritysmaailmaa ja valtakunnallisten digiratkaisujen edelläkävijäjoukkoa”, Waltti Solutions Oy:n toimitusjohtaja Toni Pallaspuro kertoo.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.