Skip to content

Waltti-lippu- ja maksujärjestelmästä tulee tunnistepohjainen

Waltti-lippu- ja maksujärjestelmästä tulee tunnistepohjainen

Waltti-järjestelmän uudistus käynnistyi tällä viikolla Jyväskylän seudulta ja etenee vuoden 2021 aikana muihin Waltti-kaupunkeihin. Uudistuksella haluamme tarjota matkustajille turvallisia, digitaalisia ja entistä parempia liikennepalveluita. Muutoksen taustalla vaikuttaa myös laki liikenteen palveluista. Se velvoittaa liikennepalveluita tarjoavan yrityksen käyttämään tunnistepohjaista lippu- ja maksujärjestelmää, jossa matkustusoikeudet ja -käyttötiedot tallennetaan taustajärjestelmään.

Asiakkailta lippujärjestelmän muutos ei vaadi erityisiä toimenpiteitä, koska muutokset tapahtuvat enimmäkseen taustajärjestelmässä. Tunnisteena toimii alkuvaiheessa asiakkaan Waltti-matkakortti, myöhemmin myös esimerkiksi pankkikortti tai muu asiakkaan mukana kulkeva tunniste. Olemassa olevalla Waltti-matkakortilla voi jatkossakin matkustaa normaalisti ja matkakorttia pystyy lataamaan entiseen tapaan. Lipputuotteista ensimmäisinä tunnistepohjaisuuteen siirtyvät kausiliput. Myöhemmin tunnistepohjaisuus laajenee myös matkakortille ladattaviin arvolippuihin.

Uudistuksen asiakkaille tuomat edut näyttäytyvät selkeämmin lähitulevaisuudessa. Tunnistepohjaisessa lippujärjestelmässä lipputuotteiden ostamisesta tulee vaivattomampaa, ja esimerkiksi netistä ladatun lipun matkakortille aktivoituminen nopeutuu. Jatkossa asiakas voi matkustaessaan käyttää joustavasti eri tapoja tunnistautua. Lipputuotteet monipuolistuvat ja niiden ostaminen on vaivattomampaa, lisäksi kadonneen matkakortin jäljellä oleva saldo selviää helposti ja nopeasti.