Skip to content

Waltti-biljett- och betalningssystemet blir IDF-baserat

Waltti-biljett- och betalningssystemet blir IDF-baserat

Reformen av Waltti-systemet startade denna vecka i Jyväskylä-regionen och kommer att gå vidare till andra Waltti-städer under 2021. Med reformen vill vi ge passagerarna säkra, digitala och ännu bättre trafiktjänster än förr. En annan anledning till flytten är den finländska lagen om transportservice som ålägger en transporttjänstleverantör att använda ett IDF-baserat biljettsystem där reserätter och användaruppgifter sparas i ett bakgrundssystem.

För närvarande kräver ändringen inga åtgärder från passagerarnas sida, eftersom förändringarna oftast sker i bakgrundssystemet. I början kommer det nuvarande Waltti-resekortet att fungera som identifikator men i fortsättningen kan dessutom ett bankkort eller någon annan identifikator som kunden har med sig fungera som identifikator. Med det befintliga Waltti-resekortet kan du fortsätta att resa normalt och du kan ladda resekortet som tidigare.

För passagerarna innebär ändringen fördelar som i första hand kommer att börja tas i bruk inom en nära framtid. I fortsättningen kan passagerarna på ett flexibelt sätt använda olika sätt att identifiera sig för sina resor. Biljettprodukterna blir mångsidigare och det blir enklare att köpa dem. Dessutom går det snabbt och enkelt att ta reda på vilket saldo som finns kvar på ett försvunnet resekort.