Skip to content

Waltti panostaa digipalveluidensa saavutettavuuteen

Waltti panostaa digipalveluidensa saavutettavuuteen

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Laki sisältää vaatimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää digipalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Käytännössä saavutettavuus tarkoittaa teknistä toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä.

Tekninen toimivuus tulee esille esimerkiksi verkkosivujen navigoinnissa, mikä saavutettavasti toteutettuna helpottaa esimerkiksi ruudunlukijan tai muun avustavan teknologian käyttäjiä. Helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys tarkoittavat loogista rakennetta, selkokielisyyden vahvistamista, tekstivastineiden tarkistamista ja yleistä ymmärrettävyyttä.

Hyötyä kaikille käyttäjille


Waltissa on kuluneen vuoden aikana arvioitu Waltti-kaupan, waltti.fi:n ja mobiilisovellusten saavutettavuutta ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta ja tehty havaintoihin pohjautuen parannuksia palveluiden saavutettavuuteen. Viimeisimpänä valmistuivat Waltti-kaupan saavutettavuusparannukset.

”Tavoitteenamme on tarjota käyttäjille verkkopalvelut, jotka ovat sekä rakenteeltaan että ulkoasultaan selkeitä ja joita on helppo käyttää. Saavutettavuuden huomioiminen on välttämätöntä, jotta voimme vastata erityisryhmien tarpeisiin, mutta viime kädessä siitä hyötyvät kaikki Waltin palveluiden käyttäjät”, operatiivinen johtaja Juha Ranta TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:stä sanoo.

Saavutettavuusarvioinnin pohjalta on myös päivitetty lain mukaiset saavutettavuusselosteet, jotka ovat esillä verkkopalveluiden yhteydessä.

Saavutettavuustyö jatkuu


Waltin digipalveluiden kehitystyö on nopeatahtista ja uusia toiminnallisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön jatkuvasti. TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on sitoutunut digipalvelulain tavoitteeseen tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia toimintaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan, että saavutettavuus ymmärretään keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pyritään ottamaan huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

”Uudistusten yhteydessä on tärkeää pystyä kuljettamaan saavutettavuusnäkökulmaa mukana niin, että digipalvelulain vaatimukset täyttyvät kaikkien lanseerattavien uudistusten osalta ja myös niin, että palvelukokonaisuus säilyy saavutettavuuden näkökulmasta eheänä”, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toimitusjohtaja Toni Pallaspuro sanoo.

Waltti-kaupassa ja Waltti Mobiilissa on sähköinen palautelomake, jonka kautta käyttäjät voivat antaa palautetta palveluiden toimivuudesta. Parantaaksemme palveluidemme saavutettavuutta otamme mielellämme vastaan palautetta ja parannusehdotuksia.