Skip to content

Kontaktlös betalning tas i användning i Vasas kollektivtrafik

Kontaktlös betalning tas i användning i Vasas kollektivtrafik

Biljettsystemet har utvecklats i Vasa för kontaktlös betalning i samma takt som i de andra stora städerna.

Kontaktlös betalning gör betalningen av bussbiljetten betydligt lättare och snabbare. Jag är glad att vi kan ta den i användning med en snabbare tidtabell än förväntat bland de första städerna, berättar kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

I första skedet fungerar kontaktlös betalning inom zon A med Visa-, Visa Electron-, Mastercard- och Eurocard-kort som är försedda med kontaktlös betalning-funktionen. Senare utvidgas kontaktlös betalning till de andra zonerna och betalningsalternativen utökas med Apple Pay och Google Pay, berättar Backlund.

I bussar har till kontaktlös betalning anslutits ett avgiftstak, vilket innebär ett fast, till dagen bundet pris. Avgiftstaket är det maximibelopp som debiteras av kunden under en dag.

Fastän du skulle använda kortet i bussens fjärravläsare tiotals gånger under samma dag, betalar du endast för en dagbiljett, förklarar Backlund. På grund av avgiftstaket kan du betala endast dina egna resor med kontaktlös betalning.

Bankkortet är din personliga bussbiljett. Om du vill betala flera personers resa på samma gång, kan du för köp av dem använda ett annat bankkort, Waltti-kortet, Waltti-mobilen eller betala kontant, berättar Backlund.