Skip to content

Stadscyklar anlände till Uleåborg

Man kan registrera sig som stadscykelanvändare på adressen kaupunkipyorat.ouka.fi. Vid registrering får du en personlig cyklist-ID och PIN-kod för att kunna öppna cykeln. Du kan också ersätta din cyklist-ID med din Waltti-resekort och PIN-koden.

Du kan köpa användningsperiod för en dag, en vecka eller för hela säsongen. Användningsperioden för en dag kostar 5 euro, för en vecka 10 euro och en säsong 20 euro. Första halvtimmen på varje cykeltur är alltid gratis, oavsett antal turer per dygn. Om du däremot inte återlämnar cykeln inom 30 minuter, måsta du betala en tilläggsavgift, som är 1 EUR för varje ytterligare halvtimme. Den längsta användningstiden per gång är fem timmar.  Du kan låna en cykel och återlämna den på vilken station som helst.  Användningstid är begränsad till en halvtimme för att försäkra att stadscyklar finns tillgängliga.