Skip to content

Waltti mobilbiljett expanderar till nya städer

Waltti mobilbiljett expanderar till nya städer

I Kajana kan man köpa engångsbiljetter för vuxna och barn för zonerna A-F och linjerna 1–40.

Med Waltti-mobilappen kan man köpa Jyväskyläs engångsbiljetter för zonerna A-C. Dessutom är det möjligt att köpa dygnsbiljetter (vuxna, ungdomar och barn) antingen för enstaka zon (A, B eller C) eller för zonerna A-C.

Med mobilbiljett kan man åka inom Vasa (förutom Lillkyro) på busslinjerna 1–5, 7–11 och 13–16, på skolelevs- och specialturerna E1–E5 samt på linje 6 mellan Vasa centrum och Stenhaga. Både engångsbiljetter och dygnsbiljetter för vuxna och barn finns tillgängliga i Vasa.

En mobilbiljett är ett enkelt alternativ till en vanlig biljett, till exempel när ett resekort eller kontant saknas. Biljetten betalas med det betalkort som lagts till i mobilen (Visa/Visa Electron eller Mastercard) och som har webbetalning aktiverad.

Liksom med andra biljetter kan en mobilbiljett användas under giltighetsperioden för att åka ett obegränsat antal resor inom de giltiga zonerna. När biljetten inte längre är i kraft kan du åka en påbörja resa till slut, men du kan inte längre byta färdmedel.

Biljetten visas upp för enheten i bussen för varje resa. Visa mobilbiljetten för QR-kodsläsaren nertill på resekortsavläsaren av ny typ. Om bussen inte har den nya läsaren, kontrollerar föraren biljetten.

Waltti-mobilappen tas i bruk genom att ladda den gratis via Google Play eller App Store.