walttilogo

Välkommen på resa
med Waltti!

alanuoli

Waltti Waltti är ett resekort inom kollektivtrafiken. Visionen för Waltti är att det ska fungera som ett resekort som gäller inom alla stadsregioner i Finland.

Waltti träder i kraft områdesvis – Busstrafiken i Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, St. Michel, Tavastehus, Vasa, Villmanstrand, samt NTM-centraler i Mellersta Finland, i Norra Savolax i och i Norra Österbotten har redan anslutit sej till Waltti. I kartan med grå färg syns alla städer som i en nära framtid kommer att ansluta sig till Waltti.

Beställ / Ladda Waltti på webben!

Beställ / Ladda här!

Snart anslutande städer & NTM-centraler:


Karleby
Meri-Lappi
Björneborg
Rovaniemi
Salo
Nyslott
Seinäjoki
Tammerfors
Åbo

Södra Österbottens NTM
Sydöstra Finlands NTM
Lapplands NTM
Birkalands NTM
Nylands NTM
Egentliga Finlands NTM