walttilogo

Välkommen på resa
med Waltti!

alanuoli

Waltti är det nya resekortet inom kollektivtrafiken. Den framtida visionen för Waltti är att det ska fungera som ett resekort som gäller inom alla stadsregioner i Finland.

Waltti träder i kraft områdesvis – Busstrafiken i Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, St. Michel, Tavastehus, Vasa, Villmanstrand, samt NTM-centraler i Mellersta Finland, i Norra Savolax i och i Norra Österbotten har redan anslutit sej till Waltti. I kartan med grå färg syns alla städer som i en nära framtid kommer att ansluta sig till Waltti.

Beställ / Ladda Waltti på webben!

Beställ / Ladda här!

Snart anslutande städer & NTM-centraler:


Karleby
Meri-Lappi
Björneborg
Rovaniemi
Salo
Nyslott
Seinäjoki
Tammerfors
Åbo

Södra Österbottens NTM
Sydöstra Finlands NTM
Lapplands NTM
Birkalands NTM
Nylands NTM
Egentliga Finlands NTM