Skip to content

De första självbetjäningsautomaterna tagits i bruk

I självbetjäningsautomaterna kan kunden själv ladda sina Waltti-kort och köpa engångsbiljetter. Dessutom kan kunden granska saldot på det egna resekortet i automaten. Bank- och kreditkort fungerar som betalningsmedel. Det går inte att betala kontant.

I biljettautomaten går det att ladda en säsongsprodukt för det egna området eller ett gemensamt värde på Waltti-kortet. När man köper en säsong måste man även ange zon. Säsongen och värdet laddas in på kortet vid köptillfället och är genast tillgängliga. Det går att få kvitto på inköpet.

I biljettautomaterna kan man även köpa engångsbiljetter och i Åbo går det även att köpa turistbiljetter för 1–14 dygn. När biljetten köps ska man även välja de zoner inom vilka biljetten används. En engångsbiljett skrivs ut som pappersbiljett. Engångsbiljetterna är i kraft från inköpstidpunkten. Giltighetstiden skrivs ut på biljetten.

Biljetter som köps i biljettautomaten avläses i bussen precis som alla andra pappersbiljetter, det vill säga de visas för föraren eller QR-kodavläsaren framtill i bussen.

Inom den närmaste framtiden kommer automater även att tas i bruk i andra städer, till exempel Uleåborg och Lahtis.

Du kan kolla på respektive områdes kollektivtrafikwebbplats om automater redan används och var de finns.