walttilogo

Välkommen på resa
med Waltti!

alanuoli

Waltti är ett rikstäckande resekort för kollektivtrafiken och täcker flera stadsområden för närvarande.

Busstrafiken i Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Uleåborg, St. Michel, Tavastehus, Vasa, Villmanstrand, samt NTM-centraler i Norra Savolax i och i Norra Österbotten har redan anslutit sej till Waltti.